80% bệnh nhân ung thư vú đến khám ở giai đoạn muộn

80% bệnh nhân UTV đến khám muộn