Nhận dạng và đối mặt khối u ở vú.

Khối u ở vú không thực sự nguy hiểm nếu bạn biết nhận dạng phát hiện sớm và có phương pháp điều trị đúng cách